תקנון האתר

כללי:
א. “רחל אלתר – רחלא עיצובים “הוא אתר אינטרנט, חנות ומועדון לקוחות המוכר את המוצרים דרך אתר האינטרנט (להלן “האתר”), בסטודיו (להלן “החנות”), במכירות מיוחדות וכן באמצעות דוא”ל הנשלח ללקוחות שנרשמו למועדון הלקוחות (להלן: “מועדון לקוחות”). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר, מכירה בחנות, מכירה בירידים והן במכירה טלפונית.
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם איננה מסכימה לתנאי מתנאיו היא מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה (להלן “לקוחה”) באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.

הליך הרכישה
א. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין בדף “צור קשר” ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציגת האתר תאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוחה להזמינו.
ב. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע’ ב’ ו/או ג’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוחה (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
ד. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה תידרש הלקוחה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הלקוחה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.
ט. דף התשלום מאושר בתקן PCI-DSS.
י. מבצעים והנחות יהיו תקפים למשך זמן מוגבל והאתר רשאי לסיים את מועדם לפי שיקול דעתו.

אספקה והובלת המוצרים
א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוחה הקלידה או מסרה בעת ההזמנה תוך 14 ימי עסקים במשלוח דואר רשום.
ב. פריטים הנמצאים במלאי ישלחו תוך 2 ימי עסקים. זמן אספקה תוך 14 ימי עסקים.
ג. פריט שאינו במלאי או הזמנה מיוחדת ישלחו תוך 21 ימי עסקים. אספקה תוך 14 ימי עסקים מצאת המשלוח בדואר רשום.
ד. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר אלא אם כן צויין אחרת בעת הרכישה.
ה. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו”ב.
ו. תקנון הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה.
ז. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ח. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר בכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
ט. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
י. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונה.

אחריות ושירות לקוחות


א. בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.
ב. ככלל, יש אחריות על התכשיטים למשך שנה מיום הרכישה. התכשיטים מעוצבים ומיוצרים בארץ בעבודת יד. תכשיטי הפליז מצופים בציפוי זהב מיקרוני. תכשיטי הכסף הם מכסף סטרלינג (925). על מנת לשמור על התכשיטים לאורך זמן יש להימנע מלענוד אותם בזמן שינה, רחצה, פעילות ספורטיבית. כמו כן, יש להימנע ממגע עם בושם, תרסיסי שיער ותכשירי טיפוח אחרים. אחריות על תכשיטי זהב 9 קארט, 14 ו 18 קארט ל 10 שנים.

כשרות להשתמש באתר
א. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1 – הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
2 – הלקוחה הנה בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3 – הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4 – הלקוחה היא בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר אם:
1 – הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין
2 – הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון.
3 – הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
4 – הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או המעצבת ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

סודיות מידע
א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות פרט למידע על כרטיסי האשראי. האתר מתחייב שלא להעביר מידע ופרטים לצד ג’.
ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול הזמנה
א. לקוחה רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג ב לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא תחויב הלקוחה אלא בדמי המשלוח, אלא אם אספה את הפריטים ב”איסוף עצמי”, אזי לא תחויב על ביטול כלל.
ה. ביטול ההזמנה ע”י הלקוחה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם, עם התוויות המקוריות, ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש למעט מדידה עצמית חד פעמית.
ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש, אלא באישור מראש של האתר.
ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
4. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה.
5. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

תנאים נוספים
א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצעת הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכשת ועל חשבונה.
ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ד. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.
ה. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט

מדיניות משלוחים.

א –  פריטים הנמצאים במלאי ישלחו תוך 3 ימי עסקים מיום אישור התשלום.

ב –  פריטים בהזמנה מיוחדת או שאינם במלאי ישלחו תוך 21 ימי עסקים.

הפריטים נשלחים בדואר רשום . ונשלחים במעטפה מוגנת, ארוזים באריזת מתנה יפה  ומרופדת

ניתן להוסיף ברכה ופתק החלפה. אנא ציינו זאת בסוף תהליך הרכישה לרבות תוכן הברכה הרצוי

אשמח לבצע משלוח לצד שלישי

משלוחים בארץ

סוג משלוח- דואר רשום

מחיר-רגיל דואר ישראל

כל פריט נוסף באותה הזמנה לא יחויב בדמי משלוח נוספים.

פירוט: כל תכשיט נארז בקפידה בקופסא מעוצבת ומוכן כמתנה ונשלח במעטפה מרופדת.

הודעה תישלח אלייך מיד לאחר שליחת החבילה בצרוף מספר למעקב.

הפריטים נשלחים בדואר ישראל במכתב רשום.

הפריט ישלח לכתובת שציינת בעת הרכישה עד 3 ימי עסקים מיום התשלום, או עד מספר ימי העסקים של יצירת התכשיט כמפורט בחנות.

זמן הגעה משוער עד 14 ימים(תלוי בדואר ישראל)

אפשרות לאיסוף עצמי אצלי בסטודיו שבקיבוץ יפתח בתאום טלפוני

רחל אלתר 0525012621

אחריות

אחריות המוצרים

ככלל יש אחריות על התכשיטים למשך שנה מיום הקניה.

התכשיטים מעוצבים ומיוצרים בישראל בעבודת יד ומצופים בציפוי זהב מיקרוני של  14-24 קראט.

תכשיטי הכסף הינם מכסף סטרלינג (925).

על מנת לשמור על התכשיט לאורך זמן יש להימנע מלענוד את התכשיטים בזמן שינה, רחצה או פעילות ספורטיבית. כמו כן, יש להימנע ממגע עם בושם, תרסיסי שיער ותכשירי טיפוח אחרים.

מומלץ לאחסן את התכשיטים במקום יבש ולא בחדר האמבטיה.

לתכשיטי זהב 14K/18K האחריות הינה ל- 10 שנים.

ככלל יש אחריות על התכשיטים למשך שנה מיום הקניה.

התכשיטים מעוצבים ומיוצרים בישראל בעבודת יד ומצופים בציפוי זהב מיקרוני של  14-24 קראט.

תכשיטי הכסף הינם מכסף סטרלינג (925).

על מנת לשמור על התכשיט לאורך זמן יש להימנע מלענוד את התכשיטים בזמן שינה, רחצה או פעילות ספורטיבית. כמו כן, יש להימנע ממגע עם בושם, תרסיסי שיער ותכשירי טיפוח אחרים.

מומלץ לאחסן את התכשיטים במקום יבש ולא בחדר האמבטיה.

לתכשיטי זהב 14K/18K האחריות הינה ל- 10 שנים.